Ik ben OK, jij bent OK !

* Naar het boek van Thomas O'harris.

Uitspraken in een niet zo goed lopende relatie: "Jij bent ziek, ik niet !". "Ga jij maar naar de psycholoog, ik hoef niet te gaan!", "Ik heb geen probleem, jij hebt er één !" komen geregeld voor en zijn dooddoeners voor de relatie.

Uiteraard als iemand zelf zegt:" ik ben ziek, of voel me niet goed in mijn vel" kan de andere suggereren om professionele hulp te zoeken.  Niets mis mee.

De andere kan wel zeggen "Ik heb geen probleem!", "Ik ben niet ziek !", "Ik hoef niet te gaan !", daar is ook niets mis mee.

Maar zeggen dat de ander een probleem heeft, de andere ziek is, de andere best professionele hulp moet zoeken is relatie verbrekend. Want diegene die dat zegt plaatst zich boven de ander en ontneemt aan die ander de mogelijkheid om er eens rustig over  na te denken of te praten om zelf tot een beslissing te komen.

Ga  er in een relatie maar van uit dat de één niet meer OK, maar ook niet minder OK is dan de andere. En dat ieder vanuit die gelijkwaardigheid zichzelf positioneert of hij/zij zichzelf OK vindt. Maar ook dat geen één zegt wat de andere moet doen.