Fout omgaan met de werkelijkheid !

Iedereen verbloemt, verdringt, ontkent of verdraait wel eens de werkelijkheid. Iedereen weet ook niet alles van wat zich werkelijk afspeelt. Dit hoeft ook niet. Het volstaat immers als je iets bespreekt met een andere alle puzzelstukken van de werkelijkheid samen te brengen om de werkelijkheid te zien.

Als één van de partijen nu systematisch wat hij weet verbloemt, verdringt, ontkent, verzwijgt of verdraait dan wordt het moeilijk overleggen, samenwerken of samenleven.

Gelukkiglijk ontdek je dit, want de puzzelstukken die de andere aanbrengt en deze waar jullie samen weet van hebben, passen niet bij elkaar. Een confrontatie van de feiten dringt zich op. Blijft de onenigheid dan kan wat moet besproken worden niet uitgepraat worden. De relatie verbrokkelt en herleidt zich tot die dingen die men samen nog wel kan delen.

Gebeurt dit systematisch en op de meeste domeinen van de relatie dan spreekt men van manipulatie.