De theoreticus !

"Het is bewezen dat mannen sterker zijn dan vrouwen en dus moeten mannen de zwaardere taken in het gezin op zich nemen !" - een theorie als een ander.

"Uit studies blijkt dat vrouwen meer van alles tegelijk kunnen doen !" - ook een theorie als een ander.

"De man moet uit werken gaan en de vrouw aan de haard!" - dit is een oude theorie (wel nog actuëel in sommige landen).

Theorieên of "statements" te over om mekaar mee naar het hoofd te slingeren in de hoop dat de andere het "statement" over neemt. De macht van de inhoud, de macht van het gelijk. De dialoog voorbij.

Anders klinkt het als je zegt "ik vind dat mannen best uit werken gaan en vrouwen aan de haard zitten !" Dit is al geen theorie of statement meer waar je de andere mee wil overdonderen. Het is een eigen mening, waar een ander mening naast kan geplaatst worden.

Check eens na of je in termen van meningen overlegt of eerder statements en theorieën naar elkaars hoofd slingert ?