De manipulator !

Hij zet velen naar zijn  hand omdat hij een kunstenaar is in het hanteren van onduidelijkheden en dubbele boodschappen veelal ingebed in een zekere moraliteit en in een sfeer van goede intenties. Hij gaat ook relaties aan met zwakkeren, waarvan hij weet dat hij ze in zijn macht kan krijgen omdat hij er meer heeft. Hij zoekt zwakkeren uit om zichzelf aan op te trekken.

Een voorbeeld : een pedofiel zegt na misbruik tegen het kind dat hij regelmatig ontmoet met een lieve bezorgde fluisterstem: "Gaat het ? " Het kind zegt neen. De man antwoordt: "Oei ?" Het kind zwijgt. De man vervolgt met een vaderlijke autoritaire en lieve blik: "Niets zeggen tegen jouw papa en mama, hé !" Het kind fronst zijn wenkbrauwen en kijkt wat onwennig: "Hoe ? Ga je iets zeggen ? Niet doen, hoor !" zegt de man en gaat dan verder met een dreigende stem. "Anders ...!". Het kind voelt de dreiging en antwoordt schuddebollend "Neen". "En ook ..." vervolgt de man "... ik zou niet graag hebben dat ons iets overkomt !" Het kind bekijkt hem. Hij vervolgt heel zacht en lief maar weer met aandrang: "Als je iets vertelt kan er van alles gebeuren dat niet deugd en dat zou je niet willen hé? "Het kind beaamt. "Ga je iets zeggen?" Het kind bevestigt dat het niets gaat zeggen. "Flink zo, en maak je  maar niet ongerust, besluit de man, als er iets is kom maar naar mij, ik zal goed voor jou zorgen."

De manipulator gebruikt alle registers tegelijk, hij geeft bovendien de schijn waarden hoger vermeld te hanteren: bezorgd zijn, zorg beloven, een vorm van broederschap creëren. Maar tegelijk gebruikt hij bedreiging, achterhouden van de volledige  informatie,   maakt misbruik van de eigen meerkennis en het gezag, dwingt antwoorden af, beloont,  ...

Hierdoor zijn manipulatoren moeilijk te counteren daar ze het hele orgel van goede en slechte attitudes aanspreken in een sfeer van goede intenties en goede bedoelingen om toch te bekomen wat ze wensen. Dit lukt hen omdat ze hun relaties botvieren op mensen die zwakker zijn. Bij gelijkwaardigheid met de andere partij gaan ze met deze partij geen relatie van welke aard ook aangaan.

De manipulator is als een kat die een muis gevangen heeft. Hij speelt met de andere tot die zich uitgeput overgeeft. Hij maakt de andere in de relatie kapot. Maar uiteindelijk gaat hij zichzelf totaal vernietigen tenzij hij zich hult in "eeuwige oppervlakkigheid" en "cynisme". Hij moet dit doen om te overleven, want moest hij écht beseffen wat hij anderen aandeed en doet, dan zou hij zelfmoord moeten plegen.

De oplossing: breken, vluchten naar een vertrouwenspersoon, niet beschaamd zijn over jezelf, ...

Mijdt dus manipulatoren en ga met hen geen relatie aan.